دوست عزیز و گرامی
تشکر می کنیم .فایل برایتان ایمیل شد .(البته شاید ۵ دقیقه طول بکشد)