معجزه هدف گذاری در موفقیت

هدف گذاری در موفقیت

همه انسان ها به دنبال موفقیت در زندگی هستند. اصلا همه تلاش های ما برای رسیدن به خواسته هایمان است. اما نکته مهم اینجاست که خواسته من و شما یکسان نیست. موفقیت در زندگی رسیدن به خواسته ها و اهداف فردی است. برای رسیدن به اهداف مسیرهای مختلفی وجود دارد برای انتخاب صحیح مسیر باید هدف گذاری درستی داشته باشید. بدون داشتن هدف هیچ معجزه ای اتفاق نمی افتد. هدف گذاری در موفقیت و رسیدن به اهداف همچون چراغی است که مسیر را روشن می کند ولی اگر ندانید به کجا می روید و به دنبال چه هستید، چگونه راه را پیدا می کنید؟

اهمیت هدف در زندگی

هدف همان نقطه ای است که با رسیدن به آن احساس رضایت خواهید کرد. احساس لذتبخش موفقیت، شادی و ارزشمند بودن تنها با دستیابی به هدف میسر است. آیا در زندگی هدف مشخصی دارید؟ اگر هدف نداشته باشید نیازی به هدف گذاری ندارید ولی واقعا نداشتن هدف و هدفمند بودن در زندگی چه تاثیری دارد؟ اگر یک نفر هیچ هدفی نداشته باشد چه می شود؟

بدون تردید کسی که هدف ندارد انگیزه ای برای تلاش پیدا نمی کند. هدف تلنگری برای حرکت و تلاش در زندگی است. اگر هدف ندارید پس رویایی را دنبال نمی کنید. اگر رویایی ندارید پس هیچ باور مثبتی به جهان هستی ندارید. شاید تصور می کنید رسیدن به موفقیت آرزویی محال است و هدف گذاری در موفقیت هیچ نقشی ندارد. مادامی که هدف مشخصی نداشته باشید نمی توانید هدف گذار مناسبی را برنامه ریزی کنید.

هدف گذاری در موفقیت نقش مهمی دارد ولی اگر شرایط موجود را بپذیرید نیازی به هدف گذاری ندارید. آیا از وضع فعلی راضی هستید؟ اوضاع مالی، تحصیلی، شرایط زندگی و …همه بر وفق مراد است؟ بدون تردید همه خواسته هایی دارند که گاه به نظر بسیار کوچک و محدود است و گاهی بسیار دست نیافتنی می نماید. آنچه مهم است شناخت همین خواسته های کوچک و بزرگ است. هدف گذاری در موفقیت به مفهوم برنامه ریزی و پیدا کردن مسیر صحیح برای رسیدن به خواسته ها و اهداف فردی است.

آیا باور دارید؟!

سوال ساده و در عین حال گمراه کننده ای است. آیا به تحقق رویاها و اهداف کوچک و بزرگ خود چگونه می توان به هدف رسید. بسیاری از اهداف در ابتدا رویایی باور پذیر بودند که با هدف گذاری درست به سر انجام رسیدند. اگر باور داشته باشید مسیر موفقیت هموار خواهد شد ولی محدودیت های ذهنی مانع از موفقیت و باور مثبت در رسیدن به اهداف است. اگر باور داشته باشد نیمی از راه را که نه بلکه همه راه را رفته اید. قدرت باور را دست کم نگیرید. شرط اول هدف گذاری در موفقیت ” باور” داشتن است.

معجزه هدف گذاری در موفقیتهدف گذاری در موفقیت

باور چیست؟

باور ذهنیتی است که هر کس در ضمیر ناخودآگاه ساخته است. باور همان ایمان و اعتقاد عمیقی است که در زندگی تعیین کننده خط مشی است. باور ارتعاشات ذهنی به جهان هستی است که به سوی خود فرد برگشت می کند. تکرار ارتعاشات باورها را قدرتمندتر می کند. بنابر این وقتی موج انرژی های منفی و مخرب را دریافت می کنید و ارتعاشات منفی بارها و بارها به سوی تان می آید، علت را در خود جستجو کنید. بدیهی است همه باورها مثبت نیستند و خواه ناخواه باورهای منفی و محدود کننده در زندگی انسان وجود دارند.

آیا به معجزه هدف گذاری در موفقیت باور دارید؟ اگر فکر می کنید مسیر موفقیت سخت و دشوار است پس منتظر سختی هایی مضاعف باشید. فردی که به توانایی هایش ایمان نداشته باشد راه وصول به خواسته ها را غیر ممکن می داند و این باور ذهنی محدودیت های دست و پاگیری را در مسیر موفقیت ایجاد خواهد کرد.

اگر باور ندارید که می توانید زندگی خود را تغییر دهید، قادر به هدف گذاری نیستید. شاید لازم است یکبار دیگر اهداف خود را بررسی کنید اگر شک دارید دوباره فکر کنید آیا می خواهید افکار خود را به واقعیت تبدیل کنید؟ غیر ممکن وجود ندارد اگر باور کنید که توانایی تغییر را دارید. این یک احساس درونی است یک فرکانس ذهنی است و یک ارتعاش قوی در ذات هر فرد است.

“باور یک نگرش شخصی است که درست یا غلط بودن آن به اثبات نرسیده است”

نقش هدف گذاری در موفقیت

افراد موفق در زندگی هدفی را دنبال می کنند. این هدف هر چه که باشد نیرویی مضاعف برای ادامه مسیر به شخص می دهد. گاهی باورها مانع کسب موفقیت هستند. باورهایی که ریشه در تجارب کودکی دارند مثل یک سد محکم در برابر تغییرات ذهنی مقاومت می کنند. اما همیشه امکان تغییر باورهای غلط وجود دارد. هدف گذاری در موفقیت با تغییر باورها شروع می شود.

آنتونی رابینز :
” انسان ماشین اثبات باورهای خویش است”

هنری فورد:
” اگر باور کنید که می توانید، پس می توانید. اگر باور کنید که نمی توانید، پس نمی توانید”

اقدامک:

آیا تمرین قبلی را انجام داده اید؟ در این صورت متوجه تعاریف مختلف دوستان خود از موفقیت شده اید. برای اینکه مراحل هدف گذاری در موفقیت را آغاز کنید ابتدا باید بدانید چه هدفی دارید. بر روی یک برگ کاغذ بنویسید:
هدف من در زندگی
۱-……………………………………………………………………………………………….
۲-……………………………………………………………………………………………….
۳-……………………………………………………………………………………………….
۴-……………………………………………………………………………………………….
۵-……………………………………………………………………………………………….
آیا باور دارید این اهداف قابل دسترسی هستند؟
این مطلب ادامه دارد……

امتیاز 0 از 0 رای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *