آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

آموزش قانون جذب به زبان ساده

آموزش قانون جاذبه

در دهه های اخیر قانون جذب راه خود را در زندگی مردم باز کرده و خیلی ها توانسته اند با خواندن مقالات و کتاب هایی در رابطه با آموزش قانون جاذبه این قانون معجزه آسا را در زندگی روزمره خو بکار گیرند و به خواسته های بزرگ و کوچک خود دست یابند. آموزش قانون جاذبه […]

انتقاد و سرزنش کردن از خودمان ممنوع است!

چرا انتقاد و سرزنش کردن از خودمان ممنوع است ؟ افرادی در بین ما وجود دارند که همواره  به جنبه های منفی زندگی توجه بیشتری داشته و این موضوع تأثیر منفی بر روحیات افراد می گذارد . به جز افراد شکاک و بدبین که همواره باورهای منفی دارند و به بدترین چیزها در زندگی  تمرکز می کنند […]

نقش مستقیم هوای نفس در جذب موفقیت و ثروت

هوای نفس و تاثیر منفی برموفقیت

نقش مستقیم هوای نفس در جذب موفقیت و ثروت! در این نوشته که  هوای نفس  چه نقشی در موفقیت دارد قصد داریم به تجزیه‌وتحلیل آن بپردازیم که در قسمت اول مقاله «هوای نفس در موفقیت چه نقشی دارد؟» در ادامه به تعریف هوای نفس و نقش مستقیم هوای نفس در جذب موفقیت و ثروت  می‌پردازیم. […]

تأثیر استرس بر تصمیمات

تأثیر استرس بر تصمیمات

کارهایتان آنگونه که میخواهید نتیجه نمی دهند؟ علیرغم آنکه همه چیز را با برنامه پیش می برید باز هم نتیجه بد و عکس میگیرید؟ آیا تابحال به این موضوع اندیشیده اید که ممکن است منشأ نتایج بد حاصل تصمیمات اشتباه خود شما باشد؟ اگر این سوال برایتان ایجاد شده است که تصمیمات اشتباه چگونه به […]