آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

افزایش اعتماد به نفس در ۲۱ روز

تصویری برای افزایش اعتماد به نفس در 21 روز

افزایش اعتماد به نفس در ۲۱ روز در مقالات افزایش اعتماد به نفس در ۲۱ روز قصد داریم گام به گام با این موضوع آشنا شویم و با توجه به نظام باورها و قانون جذب برای افزایش اعتماد به نفس در ۲۱ روز اقدام نمائیم . در ادامه برای افزایش اعتماد به نفس در ۲۱ […]

کاهش اعتماد به نفس و ترس از تصمیم گرفتن در راستای رسیدن به اهداف

کاهش اعتماد به نفس و ترس از تصمیم گرفتن در راستای رسیدن به اهداف رویایی   کاهش اعتماد به نفس و ترس از تصمیم گرفتن در راستای رسیدن به اهداف رویایی کاهش اعتماد به نفس و ترس از تصمیم گرفتن در راستای رسیدن به اهداف رویایی  و اقدام نکردن در این مسیر یکی از نشانه‌های […]