آرشیو دسته بندی: قانون جذب

پاسخ کائنات به قانون جذب

پاسخ کائنات به قانون جذب

در سری مقالات قبل در که در خصوص قانون جذب ارائه گردید ضمن تعریف این قانون کاربردی و شناخت گذشته و شکرگزاری و لبخند زدن سعی بر شناساندن و نحوه ی کارکرد ابعاد مختلف این قانون نمودیم. ممکن اس برای بعضی از دوستان این مسأله بد جا افتاده باشد و فکر کنند که قانون جذب […]

تأثیر لبخند در قانون جذب

تأثیر لبخند در قانون جذب

نمی دانم این جمله را از چه کسی و از کجا شنیده ام که میگوید “افسرده کند افسرده دلی انجمنی را” واقعاً این حقیقت است. اگر فرد هر روحیه ای داشته باشد و در جمعی حاضر شود بدون شک دیگران را تحت تأثیر روحیه ی خود قرار خواهد داد. لذا تصمیم گرفتیم این مبحث را […]

جایگاه شانس در قانون جذب

شانس در قانون جذب

در قرون گذشته که بشر هنوز امکانات خاصی برای زندگی در اختیار نداشت و چیزی به نام علم و دانش امروزی که آن را می شناسیم وجود نداشت اغلب امور و مسائل و مشکلات با تکیه بر معنویات حل می شد. اغلب قوم و قبیله ها برای رفع بلا و بد شانسی یا کسب خوش […]