آرشیو برچسب های: آیات مربوط به قانون جذب در قرآن

قانون جذب در قرآن کریم

قانون جذب در قرآن مجید

برخلاف تصور عامه ی مردم که گمان می کنند در همین چند سال اخیر فرضیه قانون جذب مطرح شده و به گونه های مختلف به آن پرداخته شده، از هزاران سال قبل بسیاری از بزرگان الهی به این قانون اشاره کرده اند و مهمتر از آن بحث قانون جذب در قرآن مجید است که می […]