آرشیو برچسب های: رهایی از تاریکی و ناامیدی

عبور از مانع بزرگ هدف گذاری: غلبه بر ناامیدی

غلبه بر ناامیدی

همیشه زندگی بر وفق مراد نیست و گاهی احساس می کنید که خیلی از هدف دور شده اید. انگار اصلا امکان رسیدن به هدف را ندارید و همه راه ها به روی تان بسته شده است. شاید حتی انگیزه ای هم برای تلاش و حرکت نداشته باشید و روز به روز افسرده تر شوید. ناامیدی […]