آرشیو برچسب های: فنگ شویی

کسب ثروت از طریق سوگیری ذهنی به ۴ روش – قسمت اول

کسب ثروت از طریق پرایمینگ یا سوگیری ذهنی

طرفداران فنگ شویی، قانون جذب، نظام باورها و دیگر نظریه های این چنینی معتقدند که می توان با استفاده از قدرت ذهن به کسب ثروت و هر چیز دیگری که می خواهیم بپردازیم. حقیقت این است که ذهن ما به حدی قدرتمند است که حتی فکرش را هم نمی توانیم بکنیم. ذهن قابلیت خلق تصاویر […]