آرشیو برچسب های: نماز

درک قانون جذب با چند مثال

درک قانون جذب

یکی از معایب ما انسان ها این است که نمی توانیم درک درستی از مسائل لمس نشدنی داشته باشیم. بعنوان مثال هزاران سال گذشت تا انسان قبول کند که خداوندی وجود دارد و او ناظر بر همه چیز است. چرا که خداوند دیدنی و لمس نشدنیست و تنها میتوان وجود او را حس کرد. بسیاری […]

کالبدشکافی قانون جذب

کالبدشکافی قانون جذب

با توجه به مطالبی که در پستهای قبلی در خصوص قانون جذب ارائه شد، بعضی از نظرات خوانندگان محترم را مورد بررسی قرار دادیم و تصمیم گرفتیم مطلبی با عنوان کالبدشکافی قانون جذب ارائه کنیم. تا جاییکه بنده یادم می آید، همه چیز در دنیا با ابهام و شک و دودلی روبروست. حتی عده ای […]

بهره گیری از فرامین اسلام در قانون جذب

فرامین اسلام در قانون جذب

صدها هزار سال از قدمت انسان بر روی زمین می گذرد. برای هدایت هر قومی پیامبرانی فرستاده شدند، و هر کدام برهان و معجزاتی داشتند تا به انسان ها روش صحیح زندگی کردن را بیاموزند. با آمدن دین اسلام توسط پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد از طرف خداوند به انسان ها آموزش داده شد و […]